Till Startsidan

KRYPTERA EN TEXT

Har du många koder?
En till din e-mail, en till din hemsidas FTP, en till mobilen, en till någon internetklubb etc.
Nåja, alla har väll inte tusen koder att minnas, men om du har fler koder än vad ditt minne räcker till, då är detta en perfekt sak för dig.

Detta script är även perfekt om du har information på din dator som du inte vill ska kunna läsas av andra, t.ex. brev, internetadresser eller andra privata saker. Du behöver bara kryptera informationen, spara det som en textfil och sedan komma hit och avkryptera texten. Om någon hittar din hemliga fil så kan den personen ändå inte förstå vad du skrivit. :)

För att kryptera information:
1.) Skriv in den hemliga texten (som ska krypteras) i det stora fältet.
2.) Välj en kod som ska behövas för att kunna komma åt din information. Skriv in koden i kod-fältet.
3.) Tryck på "kryptera". Allt du skrivit krypteras nu.
Vill du även spara krypteringen, gör såhär:
4.) Skriv in ett filnamn som din kryptering ska få. Du behöver inte bestämma var filen ska sparas.
5.) Tryck på "spara data".

För att hämta information:
1.) Skriv in namnet på den fil du vill hämta.
2.) Tryck på "hämta data".
Vill du avkryptera texten, gör såhär:
3.) Skriv in rätt kod.
4.) Tryck på "avkryptera".

Vill du få det hela ännu säkrare så kan du ju kryptera en redan krypterad kod med en ny kod.

Detta script jobbar snabbast med Netscape, fast kan givetvis användas av andra webbläsare med samma resultat.


Skriv en text:

Kod: 
Filnamn: 


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]