Till Startsidan

Såhär sparar du ett JavaScript

 1. Spara fältet i rutan:
  För att spara ett JavaScript ska du klistra in texten som står i rutorna/rutan som finns på sidan med JavaScriptet till den sida som du vill ha scriptet på. Vart du ska klistra in texten framgår av texten ovanför själva rutan.

  För att kopiera och klistra koden till din sida gör du såhär (för PC-användare):

  1. Markera den text som du ska ha på din hemsida med musen.
  2. Håll in CTRL-tangenten (på tangentbordet) och tryck samtidigt på C-tangenten.
  3. Öppna din hemsida med ett skrivprogram och markera med musmarkören där du vill att texten ska klistras in.
  4. Håll in CTRL-tangenten (på tangentbordet) och tryck samtidigt på V-tangenten.
  
  
 2. Vart det ska sparas:
  • Den text som du ska klistra in inom "HEAD" (där det beskrivs som "Detta sätter du i HEAD (efter <HEAD> och före </HEAD>)") ska du klistra in vart du vill mellan din HEAD-starttagg och din HEAD-sluttagg.
   T.ex. såhär kan din hemsida börja såhär:
   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Min hemsida</TITLE>
   <SCRIPT LANGUAGE="javascript">
   XXXXXX
   </SCRIPT>
   </HEAD>

  • Texten som ska vara mellan BODY-taggarna, dvs där det beskrivs som "Detta sätter du efter <BODY> och före </BODY>:" ska du sätta där själva scriptet ska finnas.
   T.ex. så kan din hemsida se ut såhär:
   <BODY BGCOLOR="black" TEXT="yellow">
   <H3>
   <CENTER>Min hemsida</CENTER>
   </H3>
   <HR>
   <SCRIPT LANGUAGE="javascript">
   XXXXXX
   </SCRIPT>
   </BODY>
   </HTML>

  • Texten som ska vara i BODY (beskrivs som "Detta sätter du i BODY (resultatet kan t.ex. vara såhär: XXXXXX)") ska du sätta inom din BODY. Om din BODY-tagg t.ex. är såhär...
   <BODY TEXT="green" BGCOLOR="black" LINK="yellow">
   ...Så kan den istället bli såhär...
   <BODY TEXT="green" BGCOLOR="black" LINK="yellow" onLoad="XXXXXX()">
   ...Eller t.ex. såhär...
   <BODY TEXT="green" BGCOLOR="black" LINK="yellow" onUnLoad="XXXXXX()">


   Om du ska ha två script med detta så att din BODY ska bli såhär:
   <BODY TEXT="green" BGCOLOR="black" LINK="yellow" onLoad="XXXXXX()" onLoad="YYYYYY()">
   ...Så ska du istället skriva såhär (exemplet ovan är alltså felaktigt)...
   <BODY TEXT="green" BGCOLOR="black" LINK="yellow" onLoad="XXXXXX(); YYYYYY()">


   Om du vill använda många script så att din BODY ska bli såhär:
   <BODY TEXT="green" BGCOLOR="black" LINK="yellow" onLoad="AAAAAA()" onLoad="BBBBBB()" onLoad="CCCCCC()" onUnLoad="XXXXXX()">
   ...Så ska du istället skriva såhär (exemplet ovan är alltså felaktigt)...
   <BODY TEXT="green" BGCOLOR="black" LINK="yellow" onLoad="AAAAAA(); BBBBBB(); CCCCCC()" onUnLoad="XXXXXX()">

  
  
 3. Vad du ska ändra:
  Många script kan ändras.
  Du kanske kan ändra vad som ska skrivas ut eller hur fort scriptet ska gå. Detta är bara exempel på vad som kan ändras i vissa script.
  I de script som man kan ändra något i har jag skrivit det i själva scriptet.
  Du kan fritt ändra vad du vill i scriptet förrutom de första raderna i scriptet där det står att JavaScript.nu har skapat scriptet. De raderna måste vara kvar om du vill använda scriptet på din egen hemsida.


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]