Till Startsidan
JavaScript.nu / HTML-kurs / META-taggar, keywords och description

META-taggar, keywords och description

I detta kapitel:
Meta-taggar
Fler besökare
Söktjänstprioritet
Länka bort
Undvika cache
Skydda mot söktjänstregistrering
Test


Det som är så speciellt med META-taggar är att de inte syns på din sida för dina besökare. Istället används dem för att ge sökmotorerna information om din sida. De beskriver oftast vad din sida handlar om och vilka nyckelord som din sida kan relateras med. När någon sedan gör en sökning på sökmotorn så kollas din sidas innehåll och din sidas META-taggar. Om sökmotorn sedan gör bedömningen att din sida kan vara av intresse för den som gjort sökningen så kommer din sida listas i sökresultatet.
Meta taggarna ska du skrivas inom <HEAD> (efter <HEAD> men före </HEAD>). Kopiera och klistra koden nedan till din sida. Givetvis ska du ersätta allt som jag fyllt i så det passar din sida:
<META NAME="description" CONTENT="Beskrivning av din sida. Visas i vissa sökmotor när din sida kommer upp. Är denna text lockande nog kommer du snart få en till besökare.">
<META NAME="keywords" CONTENT="Sökord. T.ex. hundar, katter, fiskar, hundmat, djur">

Jag har under årens loop fått mängder av brev från folk som undrar hur man får sin sida att komma med bland söktjänsterna. Problemet brukar vara att ens sida inte visas bland söktjänsterna trots att man anmält sin sida till dem.
För många år sedan när internet var relativt nytt kunde stora söktjänster skryta med att de hade X procent av alla webbens sidor. Dessa söktjänster ansågs av många som de bästa söktjänsterna som fanns. Idag är läget dock helt annorlunda. Idag dyker det dagligen upp så många sidor att ingen söktjänst har en chans att registrera allt. Söktjänsterna kan helt enkelt inte ta med alla nya sidor i sina index. Detta leder till att många bra sajter tyvärr inte får den publicitet hos söktjänsterna som de förtjänar och därför får ett ganska lågt antal besökare.
Vill du nu se till att öka antalet besökare till din sida bör du förutom att lita dig till söktjänsterna försöka få besökare på annat håll. Här beskrivs hur du lätt kan öka antalet besökare till din sajt.

Nedan visas även hur du får söktjänsterna att ge din sida en högre prioritet, dvs. så att de listar din sida högre upp när folk gör sökningar.

Att tänka på för att söktjänsterna ska prioritera din sida:

 1. Det lönar sig INTE att skriva samma sökord flera gånger. Vissa sökmaskiner t.o.m. stänger av de sidor som gör detta och detta bidrar till att istället för att hamna längre upp på placeringen kommer du inte ens med.

 2. Skriv många olika sökord, detta lönar sig verkligen. Ta dig tid och skriv ner allt som berör din sida, t.ex. ditt namn, det din sida handlar om, det som berör det du skriver i övrigt etc.

 3. Försök inte med att skriva en massa små ord med en text som har samma bakgrund (samma bakgrund) som din hemsida, söktjänsterna märker detta och åter igen - du straffas.

 4. Att tänka på är att om någon söker med STORA BOKSTÄVER så visas bara sidor som har det ordet skrivet med STORA BOKSTÄVER i många söktjänster. Detta kan vara bra att tänka på, men vad ska man då skriva, med små eller stora?
  Jo svaret är väldigt komplicerat, ingen kan ge ett konkret svar, men tänk på följande:
  Om sökordet är vanligt så lönar det sig inte att skriva med små bokstäver, det finns så många som redan har gjort det, och en placering som motsvarar plats 247 på altavista är ju som om inte finnas där alls. Som max kollar folk 30 träffar framåt, resten ignoreras.
  Skulle du däremot skriva med STORA BOKSTÄVER så kan din sida kanske komma med om någon skriver sökordet med just STORA BOKSTÄVER, dock så kommer du inte alls med om någon söker med små bokstäver, men som sagt, en placering efter 30 räknas knappast.
  Skriver du med små bokstäver måste sökordet vara väldigt ovanligt så att du kommer med.
  Vissa sökmotorer kommer att straffa dig om du skriver med både STORA och små bokstäver.

 5. Kom ihåg, ett ord som skrivs såhär...

  SÖKORD

  ...ger mycket högre prioritet än detta ord...
  SÖKORD
  Desto större rubrik, desto mer prioriteras ordet.

 6. Som du har läst här så kan man bara få besökare på vanliga sätt, eller?
  Nej, det går faktiskt att fuska lite.
  Det gör man genom att skapa MÅNGA sidor med t.ex. olika sökord, olika rubriker, olika beskrivningar, men som länkar till en sida.
  T.ex. skapa många sidor i en mapp där alla länkar till din riktiga startsida (observera att inte använda <META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="0; URL=adress.html">, detta genomskådas av söktjänsterna.).
  Observera också att texten på den sidan ska stå inom <H1></H1>, vilket ger högre prioritet på sidan. Länka på ett vanligt sätt, genom bild eller text, till din riktiga sidan så kanske du får fler besökare. ;)

En annan bra funktion som man kan göra tack vare META-taggar är att länka bort en besökare till en annan sida efter en viss tid, det gör du genom att skriva detta mellan <HEAD> och </HEAD>:
<META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="0; URL=adress.html">

Byt 0 mot så många sekunder som det ska ta för besökaren att bli bortlänkad.
Byt adress.html mot hemsidans adress som man ska komma till, t.ex. http://www.adress.com/katalog/fil.html eller ../../katalog/filen.html.

Om besökaren använder Netscape så kan det vara bra att veta att om du t.ex. har skrivit 5 sekunder men har bilder som totalt tar 17 sekunder att ladda så laddas först allt färdigt (17 sekunder) och sedan så laddas besökaren bort efter 5 sekunder (totalt 22 sekunder). I Explorer tar det allt som allt 5 sekunder.

Vill du bara ladda om en sida efter en viss tid använder du denna kod:
<META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="20">

I det här fallet laddas sidan om var 20:de sekund.


Med att lagra en sida i cache menas att sidan sparas på besökarens dator. Mer eller mindre alla webbläsare, gamla som nya, har denna funktion. Utan att du tänker på det har denna sida du nu läser sparats ner på din hårddisk. Även samtliga objekt, bilder, ljud etc. lagras på din hårddisk. Fördelen med detta är att om du nu skulle lämna den här sidan för att sedan trycka på back-knappen och komma tillbaka så behöver inte hela sidan laddas ner från internet igen. Istället laddas allt in från din hårddisk. Detta gör surfandet så väldigt mycket snabbare. Fast i vissa fall kanske man inte vill att sidan ska lagras i cache-minnet, då kan man med koden nedan se till att sidan inte gör det:
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="Mon, 27 Jul 1997 00:00:00 GMT">
<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache">

Vad är nu detta?
Jag beskriver de olika taggarna var och en nedan:
Expires: Det som händer här är att webbläsaren inte cachar sidan om datumet redan passerat (alltså ska du skriva ett datum som redan varit).
Pragma: Gör så att sidan inte hamnar i cacheminnet, fast fungerar inte alltför bra med Internet Explorer.
Cache-Control: Är som Pragma, fast i och med HTTP/1.1 så ersattes Pragma med Cache-Control. Pragma fanns i HTTP/1.0.
Som jag skrev ovan så kommer detta att göra så att en besökare får ladda ner allt på din sida varje gång han kommer till den (tar alltså längre tid), detta är alltså inte att rekommendera om du inte vet vad du gör.


Ibland kanske man inte vill att söktjänsterna ska registrera en viss sida. Då kan man med META-taggar säga åt dem att inte registrera ens sida. På samma sätt kan man säga åt sökmotorerna att registrera ens sida. Skriv detta inom HEAD för att säga åt dem vad de ska göra med din sida:
<meta name="robots" content="XXX">

...Där XXX ska vara något av följande:

Vad du kan skriva     Betydelse
index           Registrera sidan
noindex          Registrera inte sidan
follow          Registrera de sidor denna sida länkar till
nofollow         Registrera inte de sidor denna sida länkar till
none           Motsvarar noindex och nofollow
all            Motsvarar index och follow
Ett exempel skulle t.ex. kunna vara:
<meta name="robots" content="all">

Test
I slutet av varje kapitel i HTML-kursen finns några frågor som du ska svara på för att testa dina kunskaper inom HTML. Om du har fått alla rätt så är det bara att gå vidare, fast har du haft något fel kan det kanske vara klokt att försöka lista ut vad som kan ha varit fel. Givetvis kan du gå vidare även om du inte svarar rätt på alla frågor.
Vad används META-taggarna med Keyword och Description till?
Att säga åt sökmotorerna huruvida sidan ska indexeras eller inte.
Att ge information om sidans innehåll.
Att se till att sidan inte hamnar i cacheminnet av besökarens webbläsare.

Vilken av följande META-taggar laddar om en sida efter 1 minut?
<META Content="Refresh" HTTP-EQUIV="60">
<META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="60">
<META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="1">

Om du vill att en sida inte ska indexeras av sökmotorerna, fast du vill att sidorna den länkar till ska bli det, vilken av följande META-taggar bör du använda?
<meta name="robots" content="index,nofollow">
<meta name="robots" content="all">
<meta name="robots" content="noindex,follow">Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]