Till Startsidan

STATISTIK - NOVEMBER 1998

Statistik
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning

1998 1999
Januari Januari
Februari Februari
Mars Mars
April April
Maj Maj
Juni Juni
Juli Juli
Augusti Augusti
September September
Oktober Oktober
November November
December December
Är du intresserad av vad olika personer har för webbläsare, skärmupplösningar, operativsystem etc?

Här har JavaScript.nu i samarbete med TheCounter och SITCH samlat fakta om vad folk har för olika "datorer".

Till vänster väljer du vilken månad du vill se statistik över.
Under varje månad finner du statistik över dessa faktorer för respektive månad:
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning
Antal undersökta datorer
Antal medlemar i undersökningen

Resultaten som ges visas även i procent.


SKÄRMUPPLÖSNING
Storlek    Antal    Procent
800x600    45844706  52%
1024x768   18324376  20%
640x480    16638679  19%
Okänd     2944933   3%
1152x864   1834422   2%
1280x1024   1692088   1%
1600x1200   205352   0%

WEBBLÄSARE
Webbläsare          Antal     Procent
Internet Explorer 4.x     68214491   51%
Netscape 4.x         35812453   26%
Internet Explorer 3.x     11393636   8%
Netscape 3.x         11304249   8%
Internet Explorer 2.x     2410243    1%
Internet Explorer 5.x     1498048    1%
Netscape 2.x         800530    0%
Okänd             728356    0%
Okänd Netscape        264688    0%
Opera x.x           221150    0%
Netscape 1.x         39551     0%
Netscape 5.x         1570     0%
Internet Explorer 1.x     35      0%

OPERATIVSYSTEM
Operativsystem  Antal    Procent
Windows 95    78288641  59%
Windows 98    35449163  26%
Windows NT    8310310   6% 
Macintosh    3437542   2%
Windows 3.x   3016989   2%
WebTV      2183464   1%
Någon Unix    1036938   0%
Okänd      912153   0%
OS/2       37921    0%
Amiga      15879    0%

JAVASCRIPTVERSION
Version        Antal    Procent
Javascript 1.2+:    87484556   65%
Javascript <1.2:    20242576   15%
Ej Javascript:     24961867   18%

JAVAHANTERANDE
Möjligheter        Antal     Procent
Möjlighet till Java:   83166876   62%
Ej möjlighet till Java:  2476979    1%
Java okänt:        47045144   35%

FÄRGINSTÄLLNING
Färger     Antal    Procent
65K (16bit)   44219212  50%
256 (8bit)   14181057  16%
(32bit)     13787165  15%
16M (24bit)   13203395  15%
Okänd      2063693   2%
16 (4bit)    30034    0%

Faktan baserar sig på 132'688'999 personers datorer som undersökts av någon av de 155'630 hemsidor som är med i undersökningen (bl.a. JavaScript.nu).


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]