Till Startsidan

COPYRIGHT © 1997-2010 Omid Rouhani;
ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE...

Specialregler för skolor - Om din skola vill printa ut JavaScript.nu's sidor
Om JavaScript.nu's policy - Läs om JavaScript.nu's skyldigheter till dig som besökare

Allt innehåll på JavaScript.nu är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. Detta inkluderar, fast begränsas ej till, bilder, HTML-dokument, programlösningar, JavaScript, Style Sheets, text-filer etc.

Detta innebär att sidorna inte får kopieras, varken helt eller delvis, för privat eller kommersiellt bruk.

Sidor som direkt eller indirekt tillhör JavaScript.nu får inte reproduceras eller förvaras i en för allmänheten tillgänglig eller icke tillgänglig databas, oavsett dess form - elektronisk, mekanisk, fotokopiatisk, tryckt, bandat, inspelat eller annat medium som på ett eller annat sätt kan avläsas av maskin eller av annan eller tredje part.

De JavaScript där det klart och tydligt står att du får använda scriptet får du fritt använda på din hemsida, under förutsättning att de rader där jag angivit att JavaScript.nu har skapat scriptet finns kvar i omodifierat skick. Övriga JavaScript där det inte klart och tydligt föreskrivits att annan eller tredje part har rätt att kopiera scriptet får inte, om ej skriftligt intyg ges av Omid Rouhani, användas på annan sida än just de dokument Omid Rouhani skriftligt tillåtit innehålla hela eller delar av scripten.

Bilderna i bildgalleriet får användas fritt på Er hemsida. Bilderna som inte finns under bildgalleriet men som finns under JavaScript.nu får ej användas, varken för privat eller kommersiellt bruk.

Allt innehåll under JavaScript.nu skyddas av upphovsrättslagen.

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till höga böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Copyright(©) Omid Rouhani 1997-2010; Alla rättigheter reserverade.


Har du frågor om sidorna?
Vill du kopiera något?
Vill du skriva ut något för en grupp personer?
och fråga först.

Kort och gott:
Använd denna sida för att lära dig saker.
Är något tvetydigt, fråga först innan du använder sidorna.Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]
iPhone ケース ブランド レイバン メガネ rayban サングラス メガネ レイバン メガネ レイバン レイバン サングラス レイバン メガネ