Till Startsidan

BESKRIVNING PÅ LÄNKAR [1]Detta är ett av JavaScript.nu's DHTML-script:Liknande script: sort 1 - sort 2
Detta sätter du direkt efter din BODY-tagg (direkt efter <BODY>):

Detta sätter du i BODY (efter <BODY> och före </BODY>):


Om du inte vet hur du ska spara JavaScriptet till din hemsida, tryck då här.
Gå tillbaka


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]