Till Startsidan

THUMBNAILS/PREVIEWBILDER

Tryck på bilderna nedan så kommer de att öppnas och visas i ett större format. Fönstret stängs lätt då man trycker på den förstorade bilden.
De bilder jag har här nedan visas nu i sitt egentliga format och förstoras då man trycker på dem. Man kan givetvis även visa bilderna i ett mindre format på sidan och få upp bilden i dess riktiga storlek då man trycker på bilden.
Detta sätter du i HEAD (efter <HEAD> och före </HEAD>):

Detta sätter du efter <BODY> och före </BODY>
(För varje bild du ska ha måste du kopiera och klistra detta till din sida en gång.
Där denna kod finns visas din bild.):


Om du inte vet hur du ska spara JavaScriptet till din hemsida, tryck då här.
Gå tillbaka


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]