Till Startsidan

GISSA ETT NUMMER MELLAN 0-100

Jag tänker på ett nummer mellan 0 och 100. Jag säger bara om talet är högre eller lägre. Knappa in talet och tryck sedan på Gissa. För att avbryta ditt spel och börja på ett nytt spel, tryck på Nytt spel.


Detta sätter du i HEAD (efter <HEAD> och före </HEAD>):

Detta sätter du i BODY
(resultatet kan t.ex. vara såhär: <BODY TEXT="white" BGCOLOR="black" OnLoad="nystart()">)

Detta sätter du efter <BODY> och före </BODY>:


Om du inte vet hur du ska spara JavaScriptet till din hemsida, tryck då här.
Gå tillbaka


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]