Till Startsidan

SKICKA VIDARE BESÖKAREN

Detta script skickar iväg besökaren automatiskt till en ny sida efter en av dig angiven tid.
Eftersom jag inte vill att du ska skickas iväg från denna sida så finns inget exempel. :)

Detta sätter du i HEAD (efter <HEAD> och före </HEAD>):

Om du inte vet hur du ska spara JavaScriptet till din hemsida, tryck då här.
Gå tillbaka


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]