Till Startsidan

HA EN RÄKNARE PÅ DIN SIDA

Skillnaden på denna räknare och en vanlig räknare är att denna visar hur många gånger man själv har varit på sidan, inte hur många gånger andra som varit där.
Besöker t.ex. din kompis din hemsida från sin dator så visar den bara hur många gånger han har varit på din sida. Går du in på din egen hemsida från din dator visas endast hur många gånger som du varit på din hemsida.

Om du vill ha en "vanlig" räknare (som visar det totala antalet besökare) får du kolla under "allmänt"/"erbjudanden" och söka efter räknare (eller trycka här direkt). ;)Detta sätter du i HEAD (efter <HEAD> och före </HEAD>):

Detta sätter du efter <BODY> och före </BODY>:


Om du inte vet hur du ska spara JavaScriptet till din hemsida, tryck då här.
Gå tillbaka


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]