Till Startsidan

EN RULLANDE TEXT LÄNGST NER PÅ SIDAN [1]

Titta längst ner på skärmen nu (i statusraden).
Liknande script: sort 1 - sort 2
Detta sätter du i HEAD (efter <HEAD> och före </HEAD>):

Om du inte vet hur du ska spara JavaScriptet till din hemsida, tryck då här.
Gå tillbaka


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]