Till Startsidan

ÄNDRA EN BILD [MUSKLICK]

Få en bild att byta utseénde genom att trycka på en länk.
Givetvis kan du göra så att man trycker på själva bilden så att den byts mot en ny bild samtidigt som man kommer till en ny sida.
Tänk på att om du inte skriver ut WIDTH- och HEIGHT-attributena i IMG-taggen (läs mer om detta under "allmänt"/"layouttips") så kommer Internet Explorer att visa den riktiga storleken på bilden medan Netscape automatiskt sätter ut de WIDTH- och HEIGHT-attribut som den första bilden har till alla bilder som senare visas.Testa här (om du testar här kommer du inte till en ny sida):
1 - 2 - 3
4 - 5 - 6
7 - 8 - 9


Liknande script: Mus på bild - Musklick
Detta sätter du i HEAD (efter <HEAD> och före </HEAD>):

Detta sätter du efter <BODY> och före </BODY>:


Om du inte vet hur du ska spara JavaScriptet till din hemsida, tryck då här.
Gå tillbaka


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]