Till Startsidan

ÄNDRA EN BILD [MUS PÅ BILD]

Dra musen på denna bild och se vad som händer. Vart du än trycker på bilden så kommer du till denna sida.
Tänk på att om du inte skriver ut WIDTH- och HEIGHT-attributena i IMG-taggen (läs mer om detta under "allmänt"/"layouttips") så kommer Internet Explorer att visa den riktiga storleken på bilden medan Netscape automatiskt sätter ut de WIDTH- och HEIGHT-attribut som den första bilden har till alla bilder som senare visas.
Liknande script: Mus på bild - Musklick
Detta sätter du i HEAD (efter <HEAD> och före </HEAD>):

Detta sätter du efter <BODY> och före </BODY>:


Om du inte vet hur du ska spara JavaScriptet till din hemsida, tryck då här.
Gå tillbaka


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]