Till Startsidan

KODA EN SIDA [LOGIN]

För att koda en sida gör du följande:

  1. Kom på ett användarnamn för någon som ska få bli medlem/få ett login.
  2. Kom på en kod som du vill koda en sida med.
  3. Skapa en sida med det namnet som användarnamnet plus koden är fast med ändelsen .html (vill du hellre ha .htm eller något annat så ställer du in detta i scriptet). Är ditt login mamma och din kod pappa så ska sidan heta mammapappa.html. Sidan ska ligga i samma katalog som denna kodsida.
  4. Nu behöver du bara knappa in användarnamnet och koden du valt och den hittar sidan (i detta fall skriver du mamma som användarnamn och pappa som kod så kommer sidan mammapappa.shtml fram).
Tänk på följande:
  • Har du Windows 3.XX så kan användarnamnet och koden tillsammans bara vara 8 siffror lång.
  • Du kan inte ha med å, ä och ö som tecken.
  • Det är ingen skillnad på StOrA oCh SmÅ bokstäver.

Jag har själv gjort en sida som du kan testa att hitta.
Användarnamnet är joel och lösenordet är leoj (läses med fördel baklänges). :)
Användarnamn:

Kod:


Liknande script: Bankkod - Fält - Fält+ - Login - Knapp - Popup
Detta sätter du i HEAD (efter <HEAD> och före </HEAD>):

Detta sätter du efter <BODY> och före </BODY>:


Om du inte vet hur du ska spara JavaScriptet till din hemsida, tryck då här.
Gå tillbaka


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]