Till Startsidan

KODA EN SIDA [KNAPP]

För att koda en sida gör du följande:

  1. Kom på en kod som du vill koda en sida med.
  2. Skapa en sida med det namnet som din koda har med ändelsen .htm. Är din kod mamma så ska sidan heta mamma.htm. Sidan ska ligga i samma katalog som denna kodsida.
  3. Nu behöver du bara knappa in koden du valt och den hittar sidan (i detta fall skriver du mamma så kommer sidan mamma.htm fram).
Tänk på följande:
  • Har du Windows 3.XX så kan koden bara vara 8 siffror lång.
  • Du kan inte ha med å, ä och ö som tecken.
  • Det är ingen skillnad på StOrA oCh SmÅ bokstäver.

Jag har själv gjort en sida som du kan testa att hitta.
Koden är felkod.

Liknande script: Bankkod - Fält - Fält+ - Login - Knapp - Popup
Detta sätter du i HEAD (efter <HEAD> och före </HEAD>):

Detta sätter du efter <BODY> och före </BODY>:


Om du inte vet hur du ska spara JavaScriptet till din hemsida, tryck då här.
Gå tillbaka


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]