Till Startsidan

TEXTEN NEDAN ÄNDRAS VARJE GÅNG DU KOMMER TILL DENNA SIDA

Tryck här så laddas sidan om på nytt och ett nytt meddelande dyker upp.

Detta sätter du i HEAD (efter <HEAD> och före </HEAD>):

Detta sätter du efter <BODY> och före </BODY>:


Om du inte vet hur du ska spara JavaScriptet till din hemsida, tryck då här.
Gå tillbaka


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]