Till Startsidan

STATISTIK - AUGUSTI 1998

Statistik
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning

1998 1999
Januari Januari
Februari Februari
Mars Mars
April April
Maj Maj
Juni Juni
Juli Juli
Augusti Augusti
September September
Oktober Oktober
November November
December December
Är du intresserad av vad olika personer har för webbläsare, skärmupplösningar, operativsystem etc?

Här har JavaScript.nu i samarbete med TheCounter och SITCH samlat fakta om vad folk har för olika "datorer".

Till vänster väljer du vilken månad du vill se statistik över.
Under varje månad finner du statistik över dessa faktorer för respektive månad:
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning
Antal undersökta datorer
Antal medlemar i undersökningen

Resultaten som ges visas även i procent.


SKÄRMUPPLÖSNING
Storlek    Antal   Procent
800x600    16102077  52%
1024x768   6227014  20%
640x480    6085453  19%
Okänd     771026   2%
1280x1024   769406   2%
1152x864   661805   2%
1600x1200   63310   0%

WEBBLÄSARE
Webbläsare          Antal     Procent
Internet Explorer 4.x     21881404   43%
Netscape 4.x         13427605   26%
Internet Explorer 3.x     6378498    12%
Netscape 3.x         5938694    11%
Internet Explorer 2.x     806720    1%
Netscape 2.x         501826    1%
Internet Explorer 5.x     375207    0%
Okänd             311008    0%
Opera x.x           87280     0%
Okänd Netscape version    69644     0%
Netscape 1.x         21405     0%
Netscape 5.x         474      0%
Internet Explorer 1.x     45      0%

OPERATIVSYSTEM
Operativsystem  Antal    Procent
Windows 95    34898399  70%
Windows 98    7286718   14%
Windows NT    3003412   6%
Windows 3.x   1739493   3%
Macintosh    1371798   2%
WebTV      689641   1%
Någon Unix    451218   0%
Okänd      332356   0%
OS/2       18357    0%
Amiga      8418    0%

JAVASCRIPTVERSION
Version        Antal    Procent
Javascript 1.2+:    30680091   61%
Javascript <1.2:    10987618   22%
Ej Javascript:     8132101   16%

JAVAHANTERANDE
Möjligheter        Antal     Procent
Möjlighet till Java:   27941938   56%
Ej möjlighet till Java:  676872    1%
Java okänt:        21181000   42%

FÄRGINSTÄLLNING
Färger     Antal    Procent
65K (16bit)   15388012  50%
256 (8bit)   5519922   17%
16M (24bit)   4900707   15%
(32bit)     4343956   14%
Okänd      517111   1%
16 (4bit)    10383    0%

Faktan baserar sig på 49'799'791 personers datorer som undersökts av någon av de 60'679 hemsidor som är med i undersökningen (bl.a. JavaScript.nu).


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]