Till Startsidan

STATISTIK - MAJ 1999

Statistik
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning

1998 1999
Januari Januari
Februari Februari
Mars Mars
April April
Maj Maj
Juni Juni
Juli Juli
Augusti Augusti
September September
Oktober Oktober
November November
December December
Är du intresserad av vad olika personer har för webbläsare, skärmupplösningar, operativsystem etc?

Här har JavaScript.nu i samarbete med TheCounter och SITCH samlat fakta om vad folk har för olika "datorer".

Till vänster väljer du vilken månad du vill se statistik över.
Under varje månad finner du statistik över dessa faktorer för respektive månad:
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning
Antal undersökta datorer
Antal medlemar i undersökningen

Resultaten som ges visas även i procent.


SKÄRMUPPLÖSNING
Storlek    Antal    Procent
800x600    95954526  54%
1024x768   38018526  21%
640x480    28320501  16%
Okänd     4595457   2%
1152x864   3515550   2%
1280x1024   3508352   2%
1600x1200   1141534   0%

WEBBLÄSARE
Webbläsare          Antal     Procent
Internet Explorer 4.x     123026440   52%
Netscape 4.x         55639912   23%
Internet Explorer 5.x     29888103   12%
Internet Explorer 3.x     10046656   4%
Netscape 3.x         9433700    4%
Internet Explorer 2.x     3296801    1%
Okänd             1681931    0%
Okänd Netscape        1265976    0%
Netscape 2.x         554947    0%
Opera x.x           426552    0%
Netscape 1.x         25163     0%
Netscape 5.x         1871     0%
Internet Explorer 1.x     91      0%

OPERATIVSYSTEM
Operativsystem  Antal    Procent
Windows 98    102589513  43%
Windows 95    100084480  42%
Windows NT    16630618  7%
Macintosh    5552128   2%
WebTV      3116744   1%
Okänd      2947483   1%
Windows 3.x   2759654   1%
Någon Unix    1532966   0%
OS/2       52277    0%
Amiga      22280    0%

JAVASCRIPTVERSION
Version        Antal    Procent
Javascript 1.2+:    175054446   74%
Javascript <1.2:    17929063   7%
Ej Javascript:     42304634   17%

JAVAHANTERANDE
Möjligheter        Antal     Procent
Möjlighet till Java:   169997932   72%
Ej möjlighet till Java:  4042418    1%
Java okänt:        61247793   26%

FÄRGINSTÄLLNING
Färger     Antal    Procent
65K (16bit)   92595584  52%
(32bit)     33728715  19%
16M (24bit)   24241700  13%
256 (8bit)   21207209  12%
Okänd      3210445   1%
16 (4bit)    70793    0%

Faktan baserar sig på 235'288'143 personers datorer som undersökts av någon av de 434'497 hemsidor som är med i undersökningen (bl.a. JavaScript.nu).


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]