Till Startsidan

STATISTIK - MAJ 1998

Statistik
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning

1998 1999
Januari Januari
Februari Februari
Mars Mars
April April
Maj Maj
Juni Juni
Juli Juli
Augusti Augusti
September September
Oktober Oktober
November November
December December
Är du intresserad av vad olika personer har för webbläsare, skärmupplösningar, operativsystem etc?

Här har JavaScript.nu i samarbete med TheCounter och SITCH samlat fakta om vad folk har för olika "datorer".

Till vänster väljer du vilken månad du vill se statistik över.
Under varje månad finner du statistik över dessa faktorer för respektive månad:
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning
Antal undersökta datorer
Antal medlemar i undersökningen

Resultaten som ges visas även i procent.


SKÄRMUPPLÖSNING
Storlek    Antal    Procent
800x600    4791931   51%
1024x768   2027229   21%
640x480    2017342   21%
1152x864   309756   3%
1280x1024   171521   1%
Okänd     80835    0%
1600x1200   23296    0%

WEBBLÄSARE
Webbläsare          Antal     Procent
Netscape 4.x         5518371    28%
Internet Explorer 4.x     5391304    27%
Netscape 3.x         4135438    21%
Internet Explorer 3.x     3425899    17%
Netscape 2.x         468166    2%
Internet Explorer 2.x     327252    1%
Okänd             59630     0%
Opera x.x           35497     0%
Okänd Netscape        25858     0%
Netscape 1.x         14495     0%
Internet Explorer 5.x     685      0%
Netscape 5.x         125      0%
Internet Explorer 1.x     26      0%

OPERATIVSYSTEM
Operativsystem          Antal    Procent
Windows 95            15546666  80%
Windows 3.x           1225245   6%
Windows NT            1055687   5%
Macintosh            714445   3%
Windows 98            332796   1%
WebTV              241447   1%
HP-UX,AIX,IRIX,OSF1,SunOS,Unix  157324   0%
Okänd              67297    0%
Linux              43877    0%
Alla BSD             6958    0%

JAVASCRIPTVERSION
Version        Antal    Procent
Javascript 1.2+:    9421910   48%
Javascript <1.2:    6743455   34%
Ej Javascript:     3237381   16%

JAVAHANTERANDE
Möjligheter        Antal     Procent
Möjlighet till Java:   6183035    31%
Ej möjlighet till Java:  85490     0%
Java okänt:        13134221   67%

FÄRGINSTÄLLNING
Färger     Antal    Procent
65K (16bit)   4871297   51%
256 (8bit)   1913785   20%
16M (24bit)   1348942   14%
(32bit)     1261205   13%
Okänd      22940    0%
16 (4bit)    3741    0%

Faktan baserar sig på 19'402'746 personers datorer som undersökts av någon av de 23'961 hemsidor som är med i undersökningen (bl.a. JavaScript.nu).


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]