Till Startsidan

STATISTIK - OKTOBER 1998

Statistik
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning

1998 1999
Januari Januari
Februari Februari
Mars Mars
April April
Maj Maj
Juni Juni
Juli Juli
Augusti Augusti
September September
Oktober Oktober
November November
December December
Är du intresserad av vad olika personer har för webbläsare, skärmupplösningar, operativsystem etc?

Här har JavaScript.nu i samarbete med TheCounter och SITCH samlat fakta om vad folk har för olika "datorer".

Till vänster väljer du vilken månad du vill se statistik över.
Under varje månad finner du statistik över dessa faktorer för respektive månad:
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning
Antal undersökta datorer
Antal medlemar i undersökningen

Resultaten som ges visas även i procent.


SKÄRMUPPLÖSNING
Storlek    Antal   Procent
800x600    38115737  50%
640x480    17506118  22%
1024x768   14943652  19%
Okänd     2428756  3%
1152x864   1535347  2%
1280x1024   1436444  1%
1600x1200   163146   0%

WEBBLÄSARE
Webbläsare          Antal     Procent
Internet Explorer 4.x     58625020   49%
Netscape 4.x         32214202   27%
Netscape 3.x         11063918   9%
Internet Explorer 3.x     11058280   9%
Internet Explorer 2.x     1969026    1%
Internet Explorer 5.x     799031    0%
Netscape 2.x         782856    0%
Okänd             422669    0%
Opera x.x           178329    0%
Okänd Netscape        168981    0%
Netscape 1.x         38344     0%
Netscape 5.x         598      0%
Internet Explorer 1.x     60      0%

OPERATIVSYSTEM
Operativsystem  Antal    Procent
Windows 95    72697719  61%
Windows 98    27704151  23%
Windows NT    7581933   6%
Macintosh    3150698   2%
Windows 3.x   2842771   2%
WebTV      1765485   1%
Någon Unix    1017378   0%
Okänd      511382   0%
OS/2       35115    0%
Amiga      14682    0%

JAVASCRIPTVERSION
Version        Antal    Procent
Javascript 1.2+:    76129200   64%
Javascript <1.2:    19490818   16%
Ej Javascript:     21701295   18%

JAVAHANTERANDE
Möjligheter        Antal     Procent
Möjlighet till Java:   72059374   61%
Ej möjlighet till Java:  1944602    1%
Java okänt:        43317337   36%

FÄRGINSTÄLLNING
Färger     Antal    Procent
65K (16bit)   36175671  47%
16M (24bit)   14588480  19%
256 (8bit)   12411544  16%
(32bit)     11313033  14%
Okänt      1602885   2%
16 (4bit)    37587    0%

Faktan baserar sig på 117'321'313 personers datorer som undersökts av någon av de 122'438 hemsidor som är med i undersökningen (bl.a. JavaScript.nu).


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]