Till Startsidan

STATISTIK - JUNI 1998

Statistik
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning

1998 1999
Januari Januari
Februari Februari
Mars Mars
April April
Maj Maj
Juni Juni
Juli Juli
Augusti Augusti
September September
Oktober Oktober
November November
December December
Är du intresserad av vad olika personer har för webbläsare, skärmupplösningar, operativsystem etc?

Här har JavaScript.nu i samarbete med TheCounter och SITCH samlat fakta om vad folk har för olika "datorer".

Till vänster väljer du vilken månad du vill se statistik över.
Under varje månad finner du statistik över dessa faktorer för respektive månad:
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning
Antal undersökta datorer
Antal medlemar i undersökningen

Resultaten som ges visas även i procent.


SKÄRMUPPLÖSNING
Storlek    Antal    Procent
800x600    6367240   51%
1024x768   2644674   21%
640x480    2619532   21%
1280x1024   330921   2%
1152x864   312729   2%
Okänd     106233   0%
1600x1200   29214    0%

WEBBLÄSARE
Webbläsare          Antal     Procent
Internet Explorer 4.x     7521417    31%
Netscape 4.x         6447375    27%
Internet Explorer 3.x     4791184    20%
Netscape 3.x         3910087    16%
Netscape 2.x         489648    2%
Internet Explorer 2.x     405348    1%
Okänd             95707     0%
Internet Explorer 5.x     44504     0%
Opera x.x           43346     0%
Okänd Netscape        33654     0%
Netscape 1.x         13808     0%
Netscape 5.x         393      0%
Internet Explorer 1.x     17      0%

OPERATIVSYSTEM
Operativsystem  Antal    Procent
Windows 95    18761168  78%
Windows 3.x   1525276   6%
Windows NT    1363417   5%
Macintosh    822652   3%
Windows 98    671181   2%
WebTV      281897   1%
Någon Unix    194769   0%
Okänd      104328   0%
Amiga      57530    0%
OS/2       10026    0%

JAVASCRIPTVERSION
Version        Antal    Procent
Javascript 1.2+:    12410543   52%
Javascript <1.2:    7869908   33%
Ej Javascript:     3516037   14%

JAVAHANTERANDE
Möjligheter        Antal     Procent
Möjlighet till Java:   10099360   42%
Ej möjlighet till Java:  112808    0%
Java okänt:        13584320   57%

FÄRGINSTÄLLNING
Färger     Antal    Procent
65K (16bit)   6301803   50%
256 (8bit)   2450622   19%
16M (24bit)   1831080   14%
(32bit)     1790044   14%
Okänd      32324    0%
16 (4bit)    4670    0%

Faktan baserar sig på 23'796'488 personers datorer som undersökts av någon av de 36'016 hemsidor som är med i undersökningen (bl.a. JavaScript.nu).


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]