Till Startsidan

STATISTIK - MARS 1999

Statistik
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning

1998 1999
Januari Januari
Februari Februari
Mars Mars
April April
Maj Maj
Juni Juni
Juli Juli
Augusti Augusti
September September
Oktober Oktober
November November
December December
Är du intresserad av vad olika personer har för webbläsare, skärmupplösningar, operativsystem etc?

Här har JavaScript.nu i samarbete med TheCounter och SITCH samlat fakta om vad folk har för olika "datorer".

Till vänster väljer du vilken månad du vill se statistik över.
Under varje månad finner du statistik över dessa faktorer för respektive månad:
Skärmupplösning
Webbläsare
Operativsystem
JavaScriptversion
Javahanterande
Färginställning
Antal undersökta datorer
Antal medlemar i undersökningen

Resultaten som ges visas även i procent.


SKÄRMUPPLÖSNING
Storlek    Antal    Procent
800x600    95111802  54%
1024x768   36111179  20%
640x480    31240449  18%
Okänd     3851633   2%
1152x864   3257033   1%
1280x1024   3222582   1%
1600x1200   413205   0%

WEBBLÄSARE
Webbläsare          Antal     Procent
Internet Explorer 4.x     154774632   61%
Netscape 4.x         54391556   21%
Internet Explorer 3.x     14076203   5%
Netscape 3.x         11717677   4%
Internet Explorer 5.x     8823133    3%
Internet Explorer 2.x     2644290    1%
Okänd             1784197    0%
Okänd Netscape        1157060    0%
Netscape 2.x         804550    0%
Opera x.x           424391    0%
Netscape 1.x         37242     0%
Netscape 5.x         1923     0%
Internet Explorer 1.x     80      0%

OPERATIVSYSTEM
Operativsystem  Antal    Procent
Windows 95    116249739  46%
Windows 98    101907344  40%
Windows NT    16557212  6%
Macintosh    5480979   2%
Windows 3.x   3725180   1%
Okänd      2895414   1%
WebTV      2405716   0%
Någon Unix    1339648   0%
OS/2       50247    0%
Amiga      25455    0%

JAVASCRIPTVERSION
Version        Antal    Procent
Javascript 1.2+:    173207882   69%
Javascript <1.2:    24799454   9%
Ej Javascript:     52629596   20%

JAVAHANTERANDE
Möjligheter        Antal     Procent
Möjlighet till Java:   170001139   67%
Ej möjlighet till Java:  3260691    1%
Java okänt:        77375102   30%

FÄRGINSTÄLLNING
Färger     Antal    Procent
65K (16bit)   90184146  52%
(32bit)     32028061  18%
16M (24bit)   24591494  14%
256 (8bit)   23794461  13%
Okänd      2547074   1%
16 (4bit)    62647    0%

Faktan baserar sig på 250'636'932 personers datorer som undersökts av någon av de 326'845 hemsidor som är med i undersökningen (bl.a. JavaScript.nu).


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]